نحوه تخفیف گرفتن از محصولات حرف آخر

شما به تمامی قیمت ها با تخفیف در تمامی مقاطع دسترسی پیدا خواهید کرد. اگر می خواهید از مجموعه DVD های حرف آخر استفاده کنید و نمیدانید کدام محصول مناسب شما است؛ پیشنهاد می کنیم با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان و همچنین کد تخفیف هر درس که شامل ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% و ۴۰% و ۵۰% را دریافت کنید و با گروه رتبه برتر حرف آخر در ارتباط باشید.

برای کسب مشاوره تخصصی، آشنایی بیشتر با پکیج های کنکوری و برنامه ریزی با ما در تماس باشید.

مشاوره کنکوری و برنامه ریزی

سفارش محصولات حرف آخر

لیست هدایای ویژه و رایگان موسسه حرف آخر 

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
صفر تا رتبه حرف آخر ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار تومان ۴۵۰۰۰ هزار تومان
محاسبات سریع + ۷ الگو ۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان ۵۵۰۰۰ هزار تومان

 

لیست قیمت محصولات متوسطه ۲ حرف آخر – محصولات صفرتاصد

Gheymat 0-100 1400

 

نام درس قیمت

دریافت تخفیف ویژه

ساعت آموزش و حل تست
درس زیست شناسی      
زیست دهم + کتاب کار + کتاب الگوی دهم ۵۴۰ + ۶۰ + ۱۸۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۴۲ ساعت
زیست یازدهم + کتاب کار + کتاب الگوی یازدهم ۶۹۰ + ۶۰ + ۱۸۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۳۰ ساعت
زیست دوازدهم + کتاب کار + کتاب الگوی دوازدهم ۷۹۰ + ۶۰ + ۱۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۳۰ ساعت
زیست گیاهی + کتاب کار + کتاب الگوی گیاهی ۵۹۰ + ۵۰ + ۱۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸ ساعت
 زیست ژنتیک + کتاب کار + کتاب الگوی ژنتیک ۶۹۰ + ۵۰ + ۱۱۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۲۴ ساعت
 زیست شناسی در دایره + کتاب کار + کتاب الگوی دایره ۶۸۰ + ۶۰ + ۱۷۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۳۶ ساعت
زیست جامع (پکیج+کتابکار+کتاب الگو) ۵۲۵۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸۰ ساعت
درس ریاضی رشته تجربی قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
ریاضی جامع ۱ + کتاب کار ۹۹۰ + ۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸ ساعت
ریاضی جامع ۲ + کتاب کار ۶۸۰ + ۴۵  با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
ریاضی جامع ۳ + کتاب کار ۸۷۰ + ۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۲۴ ساعت
مثلثات + کتاب کار ۱۰۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۷ ساعت
ریاضی جامع + کتاب کار ۲۷۸۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۶۲ ساعت
درس فیزیک قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
فیزیک دهم خواص ماده + کتاب کار ۱۲۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
فیزیک دهم(الباقی) + کتاب کار ۵۴۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸ ساعت
فیزیک یازدهم + کتاب کار ۷۴۰ + ۴۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸ ساعت
فیزیک دوازدهم + کتاب کار ۱۳۷۰ + ۱۲۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۴۲ ساعت
مکمل فیزیک دهم (ترمودینامیک) + کتاب کار ۱۶۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۶ ساعت

مکمل فیزیک دوازدهم (رشته ریاضی) + کتاب کار

۳۹۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۷ ساعت
فیزیک جامع + کتاب کار ۲۹۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۰۳ ساعت
درس شیمی قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم + کتاب کار ۸۹۰ + ۶۰  با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۳۰ ساعت
مسایل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم + کتاب کار ۱۲۹۰ + ۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۲۴ ساعت
مفاهیم شیمی دوازدهم + کتاب کار ۷۸۰ + ۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۲۴ ساعت
شیمی صفر  ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۷ ساعت
شیمی جامع (+محاسبات و کتاب کار) ۳۲۲۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۸۵ ساعت
درس ادبیات قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
قرابت معنایی + کتاب کار ۲۹۰ + ۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
آرایه ادبی + کتاب کار ۲۸۰ + ۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
واژگان، لغات و املا + تاریخ ادبیات + کتاب کار ۴۴۰ + ۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
زبان فارسی + کتاب کار ۲۷۰ + ۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
ادبیات جامع + کتاب کار ۱۴۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۴۸ ساعت
درس دین و زندگی قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
دین و زندگی دهم حرف آخر + کتاب کار ۳۸۰ + ۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸ ساعت
دین و زندگی یازدهم حرف آخر + کتاب کار ۴۴۰ + ۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
دین و زندگی دوازدهم حرف آخر + کتاب کار ۳۹۰ + ۴۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
دین و زندگی کامل حرف آخر + کتاب کار ۱۳۷۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۴۲ ساعت
درس زبان انگلیسی قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
گرامر و لغات دهم، یازدهم و دوازدهم + کتاب کار ۴۹۰ + ۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۳۰ ساعت
تیر آخر زبان انگلیسی + کتاب کار + تیک آخر ۲۸۰ + ۳۰ + ۷۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
زبان درک مطلب + کتاب کار + بانک سوالات ۲۷۰ + ۳۰ + ۲۰۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
زبان جامع (کتاب کار + بانک سوالات + تیک آخر) ۱۴۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۵۴ ساعت
درس عربی قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
عربی جامع + کتاب کار ۱۰۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۲۵ ساعت
عربی جامع انسانی + کتاب کار ۱۳۴۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۴۸ ساعت
درس ریاضی رشته ریاضی و فیزیک قیمت دریافت تخفیف ویژه ساعت آموزش و حل تست
ریاضی جامع ۱ + کتاب کار ۱۲۹۰ + ۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۴۲ ساعت
ریاضی جامع ۲ + کتاب کار ۸۹۰ + ۴۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۸ ساعت
ریاضی جامع ۳ + کتاب کار ۱۲۷۰ + ۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۳۰ ساعت
مثلثات + کتاب کار ۱۰۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۲ ساعت
ریاضی جامع + کتاب کار ۳۶۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید. ۱۰۲ ساعت

 

اساتید محصولات حرف آخر در مقاطع دبیرستان و کنکور (متوسطه ۲ ) زیست شناسی: رضا شعبانی – محمد شاکری
ریاضی: عبدالرضا منتظری – مهران قاسمی
فیزیک: پیمان کامیار شیمی: غلامحسین شیروانی
ادبیات فارسی: محسن منتظری
عربی: محمد واعظی
دین و زندگی: علیرضا یوسفیان پور
زبان انگلیسی: مجتبی محمودی
بهمراه محصولات خریداری شده شما سه محصول محاسبات و هفت الگو و ۵ روز با حرف آخر و پکیج مشاوره و برنامه ریزی حرف آخر رو می توانید رایگان دریافت کنید

لیست قیمت محصولات تشریحی متوسطه ۲ حرف آخر (تشریحی دبیرستان)

 

نام درس قیمت دریافت تخفیف ویژه
فیزیک تشریحی دهم ۲۹۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زیست شناسی تشریحی دهم ۳۴۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
ریاضی تشریحی دهم ۴۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زیست شناسی تشریحی یازدهم ۴۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
فیزیک تشریحی یازدهم ۳۴۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
فیزیک تشریحی دوازدهم ۳۹۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی دهم ۱۸۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی یازدهم ۲۰۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی دوازدهم ۲۲۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.

منابع تشریحی حرف آخر توسط اساتید کنکوری حرف آخر تدریس می شود. این محصولات شامل تحلیل خط به خط کتاب درسی و فعالیت ها و کار در کلاس ها و … هست و دانش آموزان را برای مدرسه و امتحانات نهایی آماده می کند. پکیج های خیلی مناسبی است که دانش آموز بهمراه منابع کنکوری می تواند داشته باشد.

 لیست قیمت محصولات حرف آخر متوسطه ۱ (راهنمایی)

 

نام درس قیمت دریافت تخفیف ویژه
ادبیات هفتم + کتاب کار ۵۸۰ + ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
علوم هقتم + کتاب کار ۱۲۸۰ + ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
ریاضی هفتم + کتاب کار ۱۱۶۰ + ۹۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی هفتم + کتاب کار ۲۹۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پیام های آسمانی هفتم + کتاب کار ۲۴۰ + ۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پکیج کامل هفتم حرف آخر + کتاب کار ۳۹۱۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
ادبیات هشتم + کتاب کار ۶۲۰ + ۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
علوم هشتم + کتاب کار ۱۳۹۰ + ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
ریاضی هشتم + کتاب کار ۱۱۸۰ + ۹۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی هشتم + کتاب کار ۳۶۰ + ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پیام های آسمانی هشتم + کتاب کار ۲۶۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پکیج کامل هشتم حرف آخر + کتاب کار ۴۱۷۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
ادبیات نهم + کتاب کار ۶۴۰ + ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
علوم نهم + کتاب کار ۱۴۸۰ + ۹۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
ریاضی نهم + کتاب کار ۱۲۶۰ + ۹۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی نهم + کتاب کار ۳۹۰ + ۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پیام های آسمانی نهم + کتاب کار ۲۸۰ + ۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پکیج کامل نهم حرف آخر + کتاب کار ۴۴۱۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.

تمام مجموعه هفتم و هشتم و نهم اگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش داده شوند شامل پک دی وی دی و کتاب کار می باشند مجموعه علوم خودش شامل ۴ بخش می باشد.

علوم هفتم حرف آخر :

فصل ۱و۲و۳و۴و۵ (شیمی): مدرس استاد غلامحسین شیروانی فصل ۸و۹و۱۰ (فیزیک): مدرس استاد پیمان کامیار فصل ۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵ (زیست شناسی): مدرس استاد محمد شاکری و استاد رضا شعبانی فصل ۶و۷ (زمین شناسی): مدرس استاد محسن منتظری که تمامی این مباحث به صورت یکجا و یک پک در قالب درس علوم ارائه می گردد.

علوم هشتم حرف آخر :

فصل ۱و۲و۳ (شیمی): مدرس استاد غلامحسین شیروانی فصل ۹و۱۰و۱۴و۱۵(فیزیک): استاد پیمان کامیار فصل ۴و۵و۶و۷و۸ (زیست شناسی): مدرس استاد محمد شاکری و استاد رضا شعبانی فصل ۱۱و۱۲و۱۳ (زمین شناسی): مدرس استاد محسن منتظری که تمامی این مباحث به صورت یکجا و یک پک در قالب درس علوم ارائه می گردد.

علوم نهم حرف آخر :

فصل ۱و۲و۳ (شیمی): مدرس استاد غلامحسین شیروانی

فصل ۴و۵و۸و۹و۱۰ (فیزیک): مدرس استاد پیمان کامیار

فصل ۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵ (زیست شناسی): مدرس استاد رضا شعبانی و محمد شاکری

فصل ۶و۷ (زمین شناسی): مدرس استاد محسن منتظری

که تمامی این مباحث به صورت یکجا و یک پک در قالب درس علوم ارائه می گردد.

استاد ریاضی متوسطه ۱: مهران قاسمی و نصیری

استاد ادبیات فارسی متوسطه ۱: محسن منتظری استاد

زبان انگلیسی متوسطه ۱: مجتبی محمودی

استاد پیام های آسمانی متوسطه ۱: علیرضا یوسفیان پور

تحول جدیدی در منابع متوسطه ۱ حرف آخر صورت گرفته است و دانش آموزان برای همیشه به پایه مباحث علوم (فیزیک، شیمی، زیست) و ریاضی تسلط پیدا می کنند.

لیست قیمت محصولات ۶۰۴۰ حرف آخر

اختصاصی ۶۰۴۰

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
زیست ۶۰۴۰ حرف آخر ۲,۲۳۰,۰۰۰  ۱۷۸۴۰۰۰
ریاضی ۶۰۴۰ حرف آخر ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۳۳۶۰۰۰
فیزیک ۶۰۴۰ حرف آخر ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳۲۸۰۰۰
شیمی ۶۰۴۰ حرف آخر ۱,۷۷۰,۰۰۰  ۱۴۱۶۰۰۰
۲۰ آزمون جامع حرف آخر ۲,۹۰۰,۰۰۰  ۲۳۲۰۰۰۰
پروژه کامل ۶۰۴۰ حرف اخر ۱۲.۹۵۰.۰۰۰ ۷۷۷۰۰۰۰

 

توضیحات:

  • تمامی دروس اختصاصی ۶۰۴۰ شامل کتاب کار می باشد.
  • مجموعه های ریاضی، فیزیک و شیمی بیش از ۷۰ درصد با محصولات صفر تا صد خود همپوشانی دارند (در نتیجه دانش آموزانی که محصولات صفر تا صد را تهیه کردند نیاز به تهیه این سه پکیج ندارند).
  • این دروس کاملا آپدیت شده اند و شامل حل سوالات آخرین کنکور می باشد.
  • حجم مناسبی دارد و نسبت به صفر تا صد یک سوم حجمش کم تر است.

هر مجموعه ۶۰۴۰ اگر بصورت تکی خریداری شود شامل ۲۰ درصد تخفیف می شود ولی اگر بصورت پکیج کامل تهیه شود شامل تخفیف ۴۰ درصد می شود.

عمومی ۶۰۴۰ در لیست قیمت محصولات حرف آخر

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
زبان انگلیسی ۶۰۴۰ حرف آخر ۵۷۰,۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰
ادبیات ۶۰۴۰ حرف آخر ۷۷۰,۰۰۰  ۶۱۶۰۰۰
عربی ۶۰۴۰ حرف آخر ۶۴۰,۰۰۰  ۵۱۲۰۰۰
دین و زندگی ۶۰۴۰ حرف آخر ۷۴۰,۰۰۰  ۵۹۲۰۰۰
۲۰ آزمون جامع حرف آخر ۲,۹۰۰,۰۰۰  ۲۳۲۰۰۰۰
پروژه کامل ۶۰۴۰ حرف اخر ۱۲.۹۵۰.۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰۰

توضیحات :

  • تمامی دروس عمومی ۶۰۴۰ شامل کتاب کار می باشد.
  • مجموعه های ادبیات و عربی بیش از ۷۰ درصد با محصولات صفرتاصد خود همپوشانی دارند (در نتیجه دانش آموزانی که محصولات صفرتاصد را تهیه کردند نیاز به تهیه این سه پکیج ندارند).
  • این دروس کاملا آپدیت شده اند و شامل حل سوالات آخرین کنکور می باشد.

لیست قیمت آزمون های حرف آخر

 

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
۲۰ آزمون جامع حرف آخر ۲۹۰۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
۱۰ آزمون مبحثی حرف آخر ۱۹۰۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.

توضیحات:

  • مجموعه ۲۰ آزمون حرف آخر شامل ۲۰ آزمون جامع کنکوری (تالیفی موسسه و پیش بینی کنکور) ۲۰ دفترچه + پک DVD پاسخ نما + برگه پاسخنامه + پاسخنامه کلیدی می باشد.

قیمت مجموعه کامل تخصصی و عمومی

نام درس قیمت دریافت تخفیف ویژه
پکیج کامل نهم حرف آخر ۴۴۱۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پکیج کامل هشتم حرف آخر ۴۱۷۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
پکیج کامل هفتم حرف آخر ۳۹۱۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی (تجربی و ریاضی) ۵۳۱۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل تخصصی (ریاضی) ۱۰۵۲۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل تخصصی (تجربی) ۱۴۲۶۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی و اختصاصی (ریاضی) ۱۵۸۳۵ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی + اختصاصی + آزمون و مشاوره تخصصی (تجربی) ۲۱۴۷۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی ۶۰۴۰ ۲۷۲۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل تخصصی ۶۰۴۰ ۷۳۳۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی ۶۰۴۰ +مجموعه کامل تخصصی ۶۰۴۰ مجموعه کامل عمومی ۶۰۴۰ +مجموعه کامل تخصصی ۶۰۴۰ + ۲۰ آزمون ۱۲۹۵۰ با خط ۰۹۱۲۰۰۸۹۰۵۳ تماس بگیرید.

 

نحوه خرید محصولات حرف آخر

شما عزیزان می توانید از فروشگاه حرف آخر این سایت خرید اینترنتی انجام بدهید و سریع دست شما برسد و اگر تمایل به خرید اینترنتی ندارید میتوانید با شمار های زیر تماس بگیرید و از دفتر مرکزی حرف آخر از مشاوران ارشد و رتبه برتر و همچنین مشاوره رایگان و خرید برخوردار شوید.

راه ارتباطی :

مشاوره رایگان حرف اخر