نحوه تخفیف گرفتن از محصولات حرف آخر

شما به تمامی قیمت ها با تخفیف در تمامی مقاطع دسترسی پیدا خواهید کرد. اگر می خواهید از مجموعه DVD های حرف آخر استفاده کنید و نمیدانید کدام محصول مناسب شما است؛ پیشنهاد می کنیم با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان و همچنین کد تخفیف هر درس که شامل ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% و ۴۰% و ۵۰% را دریافت کنید و با گروه رتبه برتر حرف آخر در ارتباط باشید.

برای کسب مشاوره تخصصی، آشنایی بیشتر با پکیج های کنکوری و برنامه ریزی با ما در تماس باشید.

مشاوره کنکوری و برنامه ریزی

سفارش محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات متوسطه ۲ حرف آخر – محصولات صفرتاصد

Gheymat 0-100 1400

 

نام درس قیمت

دریافت تخفیف ویژه

 
درس زیست شناسی      
زیست دهم ۴۳۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زیست یازدهم ۵۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زیست دوازدهم ۶۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زیست گیاهی ۵۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
 زیست ژنتیک ۵۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
 زیست شناسی در دایره (+کتاب کار و کتاب) ۵۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زیست جامع ۳۲۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس ریاضی رشته تجربی      
ریاضی جامع ۱ ۷۷۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ریاضی جامع ۲ ۴۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ریاضی جامع ۳ ۶۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
مثلثات ۱۰۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ریاضی جامع ۲۰۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس فیزیک      
فیزیک دهم خواص ماده ۱۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
فیزیک دهم(الباقی) ۴۳۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
فیزیک یازدهم ۶۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
فیزیک دوازدهم ۱۰۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
مکمل فیزیک دهم (ترمودینامیک) ۱۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
مکمل فیزیک دوازدهم – رشته ریاضی ۲۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
فیزیک جامع ۲۱۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس شیمی      
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم ۷۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
مسایل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم ۹۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
مفاهیم شیمی دوازدهم ۵۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
شیمی صفر ۹۵ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
شیمی جامع (+محاسبات و کتاب کار) ۲۲۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس ادبیات      
قرابت معنایی ۲۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
آرایه ادبی ۱۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
واژگان، لغات و املا + تاریخ ادبیات ۳۳۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زبان فارسی ۲۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ادبیات جامع ۹۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس دین و زندگی      
دین و زندگی دهم حرف آخر ۳۰۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
دین و زندگی یازدهم حرف آخر ۳۳۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
دین و زندگی دوازدهم حرف آخر ۳۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
دین و زندگی کامل حرف آخر ۹۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس زبان انگلیسی      
گرامر و لغات دهم، یازدهم و دوازدهم ۴۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
تیر آخر زبان انگلیسی ۲۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زبان درک مطلب ۲۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
زبان جامع ۸۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس عربی      
عربی جامع ۸۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
درس ریاضی رشته ریاضی و فیزیک      
ریاضی جامع ۱ ۹۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ریاضی جامع ۲ ۶۷۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ریاضی جامع ۳ ۹۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
مثلثات ۱۰۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  
ریاضی جامع ۲۷۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.  

 

اساتید محصولات حرف آخر در مقاطع دبیرستان و کنکور (متوسطه ۲ ) زیست شناسی: رضا شعبانی – محمد شاکری
ریاضی: عبدالرضا منتظری – مهران قاسمی
فیزیک: پیمان کامیار شیمی: غلامحسین شیروانی
ادبیات فارسی: محسن منتظری
عربی: محمد واعظی
دین و زندگی: علیرضا یوسفیان پور
زبان انگلیسی: مجتبی محمودی
بهمراه محصولات خریداری شده شما سه محصول محاسبات و هفت الگو و ۵ روز با حرف آخر و پکیج مشاوره و برنامه ریزی حرف آخر رو می توانید رایگان دریافت کنید

لیست قیمت محصولات تشریحی متوسطه ۲ حرف آخر (تشریحی دبیرستان)

 

نام درس قیمت دریافت تخفیف ویژه
فیزیک تشریحی دهم ۲۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زیست شناسی تشریحی دهم ۳۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
ریاضی تشریحی دهم ۴۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زیست شناسی تشریحی یازدهم ۴۳۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
فیزیک تشریحی یازدهم ۳۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
فیزیک تشریحی دوازدهم ۳۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی دهم ۱۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی یازدهم ۲۰۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی دوازدهم ۲۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.

منابع تشریحی حرف آخر توسط اساتید کنکوری حرف آخر تدریس می شود. این محصولات شامل تحلیل خط به خط کتاب درسی و فعالیت ها و کار در کلاس ها و … هست و دانش آموزان را برای مدرسه و امتحانات نهایی آماده می کند. پکیج های خیلی مناسبی است که دانش آموز بهمراه منابع کنکوری می تواند داشته باشد.

 لیست قیمت محصولات حرف آخر متوسطه ۱ (راهنمایی)

 

نام درس قیمت دریافت تخفیف ویژه
ادبیات هفتم ۵۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
علوم هقتم ۱۲۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
ریاضی هفتم ۱۱۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی هفتم ۲۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پیام های آسمانی هفتم ۲۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پکیج کامل هفتم حرف آخر ۳۵۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
ادبیات هشتم ۶۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
علوم هشتم ۱۳۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
ریاضی هشتم ۱۱۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی هشتم ۳۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پیام های آسمانی هشتم ۲۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پکیج کامل هشتم حرف آخر ۳۸۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
ادبیات نهم ۶۴۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
علوم نهم ۱۴۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
ریاضی نهم ۱۲۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
زبان انگلیسی نهم ۳۹۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پیام های آسمانی نهم ۲۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پکیج کامل نهم حرف آخر ۴۰۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.

تمام مجموعه هفتم و هشتم و نهم اگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش داده شوند شامل پک دی وی دی و کتاب کار می باشند مجموعه علوم خودش شامل ۴ بخش می باشد.

علوم هفتم حرف آخر :

فصل ۱و۲و۳و۴و۵ (شیمی): مدرس استاد غلامحسین شیروانی فصل ۸و۹و۱۰ (فیزیک): مدرس استاد پیمان کامیار فصل ۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵ (زیست شناسی): مدرس استاد محمد شاکری و استاد رضا شعبانی فصل ۶و۷ (زمین شناسی): مدرس استاد محسن منتظری که تمامی این مباحث به صورت یکجا و یک پک در قالب درس علوم ارائه می گردد.

 

علوم هشتم حرف آخر :

فصل ۱و۲و۳ (شیمی): مدرس استاد غلامحسین شیروانی فصل ۹و۱۰و۱۴و۱۵(فیزیک): استاد پیمان کامیار فصل ۴و۵و۶و۷و۸ (زیست شناسی): مدرس استاد محمد شاکری و استاد رضا شعبانی فصل ۱۱و۱۲و۱۳ (زمین شناسی): مدرس استاد محسن منتظری که تمامی این مباحث به صورت یکجا و یک پک در قالب درس علوم ارائه می گردد.

علوم نهم حرف آخر :

فصل ۱و۲و۳ (شیمی): مدرس استاد غلامحسین شیروانی

فصل ۴و۵و۸و۹و۱۰ (فیزیک): مدرس استاد پیمان کامیار

فصل ۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵ (زیست شناسی): مدرس استاد رضا شعبانی و محمد شاکری

فصل ۶و۷ (زمین شناسی): مدرس استاد محسن منتظری

که تمامی این مباحث به صورت یکجا و یک پک در قالب درس علوم ارائه می گردد.

استاد ریاضی متوسطه ۱: مهران قاسمی و نصیری

استاد ادبیات فارسی متوسطه ۱: محسن منتظری استاد

زبان انگلیسی متوسطه ۱: مجتبی محمودی

استاد پیام های آسمانی متوسطه ۱: علیرضا یوسفیان پور

تحول جدیدی در منابع متوسطه ۱ حرف آخر صورت گرفته است و دانش آموزان برای همیشه به پایه مباحث علوم (فیزیک، شیمی، زیست) و ریاضی تسلط پیدا می کنند.

لیست قیمت محصولات ۶۰۴۰ حرف آخر

اختصاصی ۶۰۴۰

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
زیست ۶۰۴۰ حرف آخر ۲,۲۳۰,۰۰۰  ۱۷۸۴۰۰۰
ریاضی ۶۰۴۰ حرف آخر ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۳۳۶۰۰۰
فیزیک ۶۰۴۰ حرف آخر ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۱۳۲۸۰۰۰
شیمی ۶۰۴۰ حرف آخر ۱,۷۷۰,۰۰۰  ۱۴۱۶۰۰۰
۲۰ آزمون جامع حرف آخر ۲,۹۰۰,۰۰۰  ۲۳۲۰۰۰۰
پروژه کامل ۶۰۴۰ حرف اخر ۱۲.۹۵۰.۰۰۰ ۷۷۷۰۰۰۰

 

توضیحات :

  • تمامی دروس اختصاصی ۶۰۴۰ شامل کتاب کار می باشد.
  • مجموعه های ریاضی، فیزیک و شیمی بیش از ۷۰ درصد با محصولات صفرتاصد خود همپوشانی دارند (در نتیجه دانش آموزانی که محصولات صفرتاصد را تهیه کردند نیاز به تهیه این سه پکیج ندارند).
  • این دروس کاملا آپدیت شده اند و شامل حل سوالات آخرین کنکور می باشد.
  • حجم مناسبی دارد و نسبت به صفرتاصد یک سوم حجمش کم تر است.

هر مجموعه ۶۰۴۰ اگر بصورت تکی خریداری شود شامل ۲۰ درصد تخفیف می شود ولی اگر بصورت پکیج کامل تهیه شود شامل تخفیف ۴۰ درصد می شود.

عمومی ۶۰۴۰ در لیست قیمت محصولات حرف آخر

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
زبان انگلیسی ۶۰۴۰ حرف آخر ۵۷۰,۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰
ادبیات ۶۰۴۰ حرف آخر ۷۷۰,۰۰۰  ۶۱۶۰۰۰
عربی ۶۰۴۰ حرف آخر ۶۴۰,۰۰۰  ۵۱۲۰۰۰
دین و زندگی ۶۰۴۰ حرف آخر ۷۴۰,۰۰۰  ۵۹۲۰۰۰
۲۰ آزمون جامع حرف آخر ۲,۹۰۰,۰۰۰  ۲۳۲۰۰۰۰
پروژه کامل ۶۰۴۰ حرف اخر ۱۲.۹۵۰.۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰۰

توضیحات :

  • تمامی دروس عمومی ۶۰۴۰ شامل کتاب کار می باشد.
  • مجموعه های ادبیات و عربی بیش از ۷۰ درصد با محصولات صفرتاصد خود همپوشانی دارند (در نتیجه دانش آموزانی که محصولات صفرتاصد را تهیه کردند نیاز به تهیه این سه پکیج ندارند).
  • این دروس کاملا آپدیت شده اند و شامل حل سوالات آخرین کنکور می باشد.

لیست قیمت آزمون های حرف آخر

 

نام درس قیمت قیمت با تخفیف
۲۰ آزمون جامع حرف آخر ۲۹۰۰ ۲۳۲۰۰۰۰
۱۰ آزمون مبحثی حرف آخر ۱۵۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

توضیحات:

  • مجموعه ۲۰ آزمون حرف آخر شامل ۲۰ آزمون جامع کنکوری (تالیفی موسسه و پیش بینی کنکور) ۲۰ دفترچه + پک DVD پاسخ نما + برگه پاسخنامه + پاسخنامه کلیدی می باشد.

قیمت مجموعه کامل تخصصی و عمومی

نام درس قیمت دریافت تخفیف ویژه
پکیج کامل نهم حرف آخر ۴۰۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پکیج کامل هشتم حرف آخر ۳۸۱۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
پکیج کامل هفتم حرف آخر ۳۵۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی ۳۶۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل تخصصی (ریاضی) ۷۶۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل تخصصی (تجربی) ۹۷۶۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی و اختصاصی (ریاضی) ۱۱۲۸۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی، اختصاصی، آزمون و مشاوره تخصصی (تجربی) ۱۴۹۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی ۶۰۴۰ ۲۷۲۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل تخصصی ۶۰۴۰ ۷۳۳۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.
مجموعه کامل عمومی ۶۰۴۰ +مجموعه کامل تخصصی ۶۰۴۰ مجموعه کامل عمومی ۶۰۴۰ +مجموعه کامل تخصصی ۶۰۴۰ + ۲۰ آزمون ۱۲۹۵۰ با خط ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۱۵ تماس بگیرید.

 

نحوه خرید محصولات حرف آخر

شما عزیزان می توانید از فروشگاه حرف آخر این سایت خرید اینترنتی انجام بدهید و سریع دست شما برسد و اگر تمایل به خرید اینترنتی ندارید میتوانید با شمار های زیر تماس بگیرید و از دفتر مرکزی حرف آخر از مشاوران ارشد و رتبه برتر و همچنین مشاوره رایگان و خرید برخوردار شوید.

راه ارتباطی :

تماس برای دریافت لیست قیمت حرف آخر