آرشیو نویسنده: نویسنده ارشد

شماره کارت موسسه حرف آخر و حساب حرف آخر مهر

شماره کارت عبدالرضا منتظری

شماره کارت موسسه حرف آخر و حساب حرف آخر مهر در زمان واریز کردن داوطلب خیلی اهمیت دارد که اشتباه یا شماره کارت جعلی نباشد. موسسه در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه اموزش کنکور با روش های نوین آموزشی (پویانمایی،استفاده از الگو و تصویر سازی) آغاز کرده است. این انتشارات با مدیریت استاد […]