آرایه های ادبی حرف آخر

250,000تومان

تعداد DVD ها 2 حلقه

بیش از 12 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد محسن منتظری

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)