ادبیات فارسی حرف آخر

950,000تومان

تعداد dvd ها 14 حلقه

تقریبا 60 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد محسن منتظری