ادبیات فارسی ۶۰۴۰ حرف آخر

980,000تومان

تعداد DVD ها 5 حلقه

 40 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد محسن منتظری

مخصوص رشته ریاضی و تجربی

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)