دین و زندگی حرف آخر

940,000تومان

تعداد dvd ها 8 حلقه

حداقل 50 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد علی رضا یوسفیان پور