دین و زندگی ۶۰۴۰ حرف آخر

940,000تومان

تعداد DVD ها 5 حلقه

 30 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد علیرضا یوسفیان پور

مخصوص رشته تجربی و ریاضی

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)