ریاضی جامع حرف آخر

2,375,000تومان

ویژگی های ریاضی جامع حرف آخر (رشته تجربی)

تعداد dvd ها 13 حلقه

بیش از 120 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد عبدالرضا منتظری