ریاضی سوم ابتدایی حرف آخر(لاماس)

1,330,000تومان

ریاضی سوم ابتدایی حرف آخر(لاماس) توسط استاد نصیری تدریس شده است و شخصیت های ماسگامبولی و برادرش به اسم گامباسگولی (حمید گلی و علی فروتن) باعث جذابیت تدریس شده اند.

این پکیج داخل فلش در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود تا به راحتی بتوانند ریاضی سوم را با موفقیت سر کنند.

 

خرید آسان ( تماس با خط مرکزی حرف آخر  02166000015 )