ریاضی ۶۰۴۰ حرف آخر

2,150,000تومان

تعداد DVD ها 6 حلقه

بیش از 45 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد عبدالرضا منتظری

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)