زبان انگلیسی ۶۰۴۰ حرف آخر

770,000تومان

تعداد DVD ها 3 حلقه

 25 ساعت تدریس و حل تست

مخصوص رشته تجربی و ریاضی

مدرس: استاد مجتبی محمودی

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)