زبان تشریحی دهم حرف آخر

160,000تومان

زبان تشریحی دهم حرف آخر، زبان از دروس عمومی دانش آموزان می باشد و دانش آموزان در هر رشته ای، این درس را دارند. درس زبان انگلیسی از دروس فرار در متوسطه دوره دوم می باشد و به همین علت به مرور و یادگیری اصولی احتیاج دارد.