زیست شناسی تشریحی دهم حرف آخر

340,000تومان 303,000تومان

دانش آموزانی که رشته تجربی را انتخاب می‌کنند باید بدانند که این درس در کنکور سراسری نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بالاترین ضریب در کنکور تجربی را به خود اختصاص می دهد.