زیست شناسی تشریحی دهم حرف آخر

340,000تومان

دانش آموزانی که رشته تجربی را انتخاب می‌کنند باید بدانند که این درس در کنکور سراسری نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بالاترین ضریب در کنکور تجربی را به خود اختصاص می دهد.