زیست شناسی دوازدهم حرف آخر

710,000تومان

تعداد DVD ها 6 حلقه

بیش از 30 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: دپارتمان زیست شناسی حرف آخر

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)