زیست شناسی یازدهم حرف آخر

620,000تومان

تعداد DVD ها 11 حلقه

بیش از 42 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: دپارتمان زیست شناسی حرف آخر

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)