زیست شناسی ۶۰۴۰ حرف آخر

2,750,000تومان

تعداد DVD ها 11 حلقه

 75 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: دپارتمان زیست شناسی حرف آخر (استاد شعبانی و شاکری)

مخصوص رشته تجربی

(به همراه این پکیج کتاب کار رایگان و الگو تا رتبه ارسال می شوید)