عربی تخصصی انسانی حرف آخر

1,280,000تومان

1- 6 حلقه dvd آموزشی

2- پوشش کامل عربی رشته انسانی

3- تقریبا 45 ساعت آموزش و حل تست کنکور