عربی ۶۰۴۰ حرف آخر

860,000تومان

تعداد DVD ها 4 حلقه

 26 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد محمد واعظی

مخصوص رشته ریاضی و تجربی

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)