علوم نهم حرف آخر

1,030,000تومان

8 حلقه آموزشی

بیش از 45ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد شعبانی و شاکری (فصل 11و12و13و14و15)
استاد شیروانی(فصل1تا5)
استاد کامیار(8تا10)
استاد منتظری(6و7)

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)