علوم هشتم حرف آخر

969,000تومان

تعداد دی وی دی: 7 حلقه

بیش از 40 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد شعبانی و شاکری (فصل 4و5و6و7و8)
استاد شیروانی(فصل1تا3)
استاد کامیار(9و10و14و15)
استاد منتظری(11و12و13)

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)