فارسی اول ابتدایی حرف آخر(لاماس)

990,000تومان

فارسی اول ابتدایی حرف آخر(لاماس) توسط استاد محسن منتظری و شخصیت های ماسگامبولی و برادرش به اسم گامباسگولی (حمید گلی و علی فروتن) باعث جذابیت تدریس شده اند.

این پکیج داخل فلش در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود تا به راحتی بتوانند فارسی سال اول را با موفقیت سر کنند.

 

خرید آسان ( تماس با خط مرکزی حرف آخر  02166000015 )