فارسی پنجم ابتدایی حرف آخر(لاماس)

1,540,000تومان

فارسی پنجم ابتدایی حرف آخر(لاماس) توسط استاد محسن منتظری تدریس شده است و شخصیت های ماسگامبولی و برادرش به اسم گامباسگولی (حمید گلی و علی فروتن) باعث جذابیت تدریس شده اند.

این پکیج داخل فلش در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود تا به راحتی بتوانند فارسی پنجم را با موفقیت سر کنند.

 

خرید آسان ( تماس با خط مرکزی حرف آخر  02166000015 )