فیزیک تشریحی دوازدهم حرف آخر

348,000تومان

فیزیک تشریحی دوازدهم حرف آخر، یکی از پکیج های آموزشی که دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی به دنبال آن هستند و به آن نیاز دارند پکیج تدریس درس فیزیک می باشد. بسیاری از داوطلبان فیزیک دوازدهم را کامل متوجه نمی‌شوند. بنابراین تمامی مفاهیم و مطالب آن را حفظ می‌کنند.