فیزیک تشریحی یازدهم حرف آخر

302,000تومان

فیزیک تشریحی یازدهم حرف آخر، کتاب فیزیک پایه یازدهم از سه فصل تشکیل شده است که دانش آموزان برای موفقیت در امتحانات مدرسه و کنکور باید بر این سه فصل مسلط شوند. بعضی از دانش آموزان بر اساس تعداد فصل کم کتاب فیزیک تصور می‌کنند، یادگیری این درس نیز بسیار ساده و راحت می باشد.