فیزیک جامع حرف آخر

2,190,000تومان 1,990,000تومان

تعداد dvd ها 19 حلقه

بیش از 75 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد پیمان کامیار