فیزیک جامع حرف آخر

3,320,000تومان 2,628,000تومان

تعداد dvd ها 19 حلقه

بیش از 75 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد پیمان کامیار