فیزیک دوازدهم (نوسان) حرف آخر

170,000تومان

تعداد DVD ها 1 حلقه

بیش از 5 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد پیمان کامیار

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)