فیزیک ۶۰۴۰ حرف آخر

2,250,000تومان

تعداد DVD ها 10 حلقه

 65 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد پیمان کامیار

مخصوص رشته تجربی و ریاضی

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)