مسایل شیمی سال دهم،یازدهم و دوازدهم

1,070,000تومان

تعداد DVD ها 7 حلقه

بیش از 51 ساعت تدریس و حل تست

مدرس: استاد غلامحسین شیروانی

(به همراه این پکیج فوق العاده یک کتاب کار رایگان نیز از ما هدیه بگیرید)