آرشیو برچسب های: اعتیاد به موبایل کنکوری ها و فضای مجازی

استفاده از تلفن همراه در زمان کنکور

استفاده از تلفن همراه در زمان کنکور

کنترل استفاده از تلفن همراه در زمان کنکور یکی از وسایلی که همه ما تا حدود بسیار زیادی به خصوص در دنیای امروز به آن وابستگی داریم تلفن همراه است. که به دلیل جذابیت هایی که دارد وقت بسیار زیادی هم از ما می گیرد. سال کنکور از آن سال های پر اهمیت است که […]