آرشیو برچسب های: برنامه ریزی چه فاکتورهای دارد؟

۹ نکته طلایی برنامه ریزی اصولی

9 نکته طلایی برنامه ریزی اصولی

یک هدف بدون برنامه‌ریزی تنها یک آرزوست “آنتوان دو سنت اگزوپری” جمله‌ی بالا را که با دقت بخوانیم متوجه اهمیت برنامه‌ریزی و کمکی که برای رسیدن به هدف، به ما میکند، می شویم. برای یک برنامه ریزی خوب ما به رعایت اصولی خاص موظف هستیم. ۹ نکته طلایی برنامه ریزی اصولی مشخص کردن هدف و […]