آرشیو برچسب های: تخمین رتبه ایثارگران

تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور – تخمین رتبه همانطور که از اسمش مشخص است به طور تقریبی و تخمینی به شما می گوید که در کنکور سراسری رتبه شما به طور حدودی چند خواهد بود. تخمین رتبه مثل درصد گیری نیست که فرمول خاصی داشته باشد و هرکس بتواند که به تنهایی و به یک محاسبه ی […]