آرشیو برچسب های: دانلود برنامه 1000 ساعته نظام جدید

برنامه ۱۰۰۰ ساعته – نحوه استفاده برنامه مطالعاتی

برنامه ۱۰۰۰ ساعته

موسسه حرف آخر یک موسسه ای کنکوری و پایه و جامع از نظر آموزش برنامه ریزی و مشاوره است، این موسسه برای دانش آموزان برنامه مطالعاتی قرار داده است تا بتوانند بهترین استفاده را از پکیج های حرف آخر داشته باشند، این ببرنامه ۱۰۰۰ ساعته به صورت ستون دوم می باشد: پکیج ۶۰۴۰  پکیج صفر […]