آرشیو برچسب های: سامانه درخواست مشاوره و هدیه حرف آخر

ثبت نام حرف آخر – درخواست مشاور

ثبت نام حرف آخر

دانش آموزانی که تمایل دارند ثبت نام حرف آخر را انجام بدهند به چند دسته تقسیم می شوند: درخواست مشاوره رایگان دارند. درخواست پکیج هدیه رایگان دارند. می خواهند خرید انجام بدهند. درخواست تعویض مشاور دارند. طریقه ثبت نام مشاوره و پکیج رایگان در حرف آخر (موارد ۱و۲) ثبت نام حرف آخر در این دو […]