آرشیو برچسب های: مباحث آسان و مهم فیزیک تجربی

مباحث و تعداد سوالات فیزیک کنکور

مباحث و تعداد سوالات فیزیک کنکور

سوالات پرتکرار فیزیک کنکور سوالات و بودجه بندی کنکور در سال های متفاوت تقریبا از یک روند کلی مشخص پیروی می کند و این روند هر سال تکرار شده و منبع مناسبی برای برنامه ریزی در سال کنکور می باشد. اطلاع از مباحث پر تکرار و مهم کنکور در هر درس به خصوص وقتی که […]