آرشیو برچسب های: کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران

سهمیه ایثارگران چیست

سهمیه ایثارگران چیست

سهمیه ایثارگران چیست – قابل به ذکر است این سهمیه روی تراز داوطلبان تاثیری نگذاشته بلکه آنها به طور جداگانه ای محاسبه می‌شوند و قسمتی از ظرفیت کل دانشگاه ها را به خود اختصاص می دهند. در کنکور سراسری علاوه بر سهمیه مناطق، سهمیه های دیگری نیز اعمال می شود. یکی از این سهمیه ها، […]